Kúpil som si zariadenie na včelárenie. Aký je postup pre uplatnenie si dotácie ?

Kúpil som si zariadenie na včelárenie. Aký je postup pre uplatnenie si dotácie ?

Viktor sa pýta: “ Vedel by mi niekto povedať, aký je stručný postup pre uplatnenie si dotácie na nákup stáčacej nádoby na med? Do plánu to zaradené bolo. Už som ju aj kúpil, len netuším, čo ďalej. Byrokracia brrrr “ Relevantné a aktuálne informácie k dotáciám pre včelárov všeobecne je možné nájsť na webe Združenia [Čítať ďalej]

Povinnosť registrovať sa pre včelára

Ako včelár som povinný sa niekde registrovať ? Áno. Na miestnej RVPS a CRV: Podľa Vyhlášky MP SR č. 206/2012, § 2(1): Vlastník včelstva písomne oznámi príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe (ďalej len „RVPS“) a) začiatok a ukončenie chovu včelstiev b) vznik a zánik stanovišťa včelstiev Potvrdené oznámenie (pečiatka a podpis RVPS) vlastník do [Čítať ďalej]

Včelárske dotácie pre jednotlivca

Vie mi niekto poradiť ohladom dotácií? Chcel by som využiť dotáciu na prívesný vozík. (Podobne medomet, voskotopka, liečivá a podobne) Je to treba cez zväz? Alebo o to môže požiadať aj jednotlivec? O dotáciu môže požiadať aj jednotlivec, prostredníctvom Združenia Slovenská včela, ktorá zastrešuje dotácie všetkých včelárov voči PPA. Avšak dotácia je v tomto prípade [Čítať ďalej]

Ako to dopadlo s dotáciou pre začínajúcich včelárov

Po všetkých peripetiách predchádzajúcich nárokovaniu si o dotáciu pre začínajúcich včelárov, ktoré som opísal tuto, sa naozaj peniaze dostali ku mne. Z ústredia ZSV (Združenie Slovenská včela) prišla v priebehu októbra na miestnu ZO SZV, v ktorej som organizovaný, emailom informácia o výške vyplatených prostriedkov z PPA v I. i II. dotačnom období. Žiaľ, požiadaviek [Čítať ďalej]

Dotácia pre začínajúcich včelárov na 5 úľových zostáv a 5 včelstiev – postup

(! Poznámka k 2.6.2017: Pre obdobie 2017/2018 sa dá už nárokovať dotácia iba na 3 ks zostáv a včelstiev. Postup nižšie už považujte prosím iba za orientačný. Presné pravidlá pre dané obdobie si zistite na webe ZSV, SZV.) Dovolím si stručne spísať postup (*), ako sa dá získať dotácia na 5 úľových zostáv a 5 [Čítať ďalej]