feb 282017
 

Aké podmienky musím splniť, ak chcem predávať svoj med ?

Ak včelárovi zostane malé množstvo medu navyše a chce ho predať, mal by splniť určité formálne náležitosti.
Malým množstvom sa rozumie : (Citácia z príručky pre priamy predaj)

Malé množstvá včelieho medu:

 • Množstvo medu z vlastnej produkcie včelára priamo predané konečnému
  spotrebiteľovi vo vlastných priestoroch včelára alebo včelárom na miestnom
  trhovisku, ktoré zodpovedá obvyklej spotrebe medu v domácnosti
  konečného spotrebiteľa
 • Celkové množstvo medu z vlastnej produkcie najviac 1 tona ročne dodané
  miestnym maloobchodným prevádzkarniam
 • Med môže dodávať len včelár- prvovýrobca, ktorý je držiteľom včelstiev,
  vykonáva zber a balenie medu vo vlastných priestoroch a je na toto osobitne
  zaregistrovaný
 • Upravujú sa minimálne hygienické požiadavky získavanie, uchovávanie, balenie,
  prepravu a manipuláciu s medom a požiadavky na označovanie.

Podmienky pre predaj takto definovaného malého množstva medu prvovýrobcom sú:

1. Registrácia na RVPS. Na príslušnej Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe, je potrebné nahlásiť sa ako včelár a prvovýrobca medu. Ide vlastne o „Registráciu prevádzkarní pre potraviny živočíšneho pôvodu„. Vyplníte si alebo vám vyplnia jednoduché tlačivo, kde si zvolíte medziiným, či budete predávať len doma takpovediac „z dvora“, i na trhovisku alebo aj do maloobchodu.
Po odsúhlasení vám príde vyrozumenie poštou domov alebo ak sa dohodnete, prídete si poň osobne.

2. Med musí byť balený v obaloch s etiketou.
Môžeme vychádzať z dokumentu „Informácia pre konečných spotrebiteľov pri nákupe medu„.

Etiketa by teda mala obsahovať:

 • Označenie „med“ alebo bližšie označený druh medu – podrobne je to popísané v dokumente vyššie. (napr. med kvetový, med medovicový)
 • meno a priezvisko a adresu prvovýrobcu alebo obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo obchodné meno a sídlo prevádzkovateľa potravinárskeho podniku, ak ide o prvovýrobcu, ktorý je právnickou osobou,
 • adresu zaregistrovanej prevádzkarne alebo držiteľa včelstiev,
 • označenie pôvodu medu,
 • dátum balenia.

3.Mala by byť vedená jednoduchá evidencia, aké množstvá medu a komu boli predané. (Stačí zošitok, alebo súbor v počítači)

Prvý symbolický pohárik medu i s kusom plástu

Otázky o včelách a včelárení

 Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(required)

(required)

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.